▪️ Được hưởng các chính sách về chiết khấu, khuyến mại và các khoản hỗ trợ thị trường khác theo quy định của The Story Vivian Cosmetics.

▪️ Được phép đổi hàng trong thời gian làm Nhà Phân Phối ( tối đa 3 tháng kể từ ngày lên đơn hàng )

▪️ Đổi những hàng bán chậm lấy hàng bán tốt trên thị trường 

▪️ Được trả lại những hàng hóa bị lỗi nhà sản xuất.